Wat is een dorp?

Een dorp zoals bedoeld in de Bounce methodiek is geen verzameling mensen die toevalligerwijs geografisch, of middels familieleden bij elkaar zijn. Het dorp is bezien vanuit de Bounce methodiek een verzameling mensen die de jongere bewust kiest om zijn of haar doelen te bereiken. M.a.w. het dorp is geen vanzelfsprekendheid. Je klas of je school is niet vanzelfsprekend je dorp. Het moet gecreëerd worden. Je kiest de mensen die je bewust mogen maken van je gedrag wanneer die niet overeenkomt met je gestelde doelen. In de loop van de tijd kan de samenstelling van je dorp en de taken van de dorpsleden veranderen.