Scholen hebben ruime aandacht voor de cognitieve vorming en dan met name in de leervakken . Leergeschiktheid, ontwikkeling van het intellectueel vermogen en kritisch denken zijn echter net zo belangrijk. Daarnaast krijgen de kinderen amper mee, hoe bewust om te gaan met het leven. Expliciet zijn in de Bounce methodiek doelstellingen op het sociaal- en persoonlijkheidsvlak opgenomen.

De Bounce methodiek integreert persoonlijkheidsontwikkeling, sociale vorming en de cognitieve vorming in de dagelijkse onderwijssituatie. We richten ons op beïnvloeding van leerlinggedrag zodat de maatschappelijke kansen toenemen, waarbij het de bedoeling is dat de leerlingen niet alleen kunnen invoegen in de maatschappij, maar vooral ook iets kunnen toevoegen; een bijdrage kunnen leveren aan de veranderende dynamische Nederlandse samenleving.