De Bounce methodiek

“it takes a whole village to raise a child”

Dit Afrikaanse spreekwoord symboliseert de manier waarop er naar opvoeding wordt gekeken. In het westen spreken we van socialisatie. Dit is het aanleren van de normen en waarden die binnen de samenleving bestaan. Dit aanleren gebeurt in eerste instantie  tijdens de opvoeding. Maar in feite gaat het je hele leven door. Je bent steeds bezig je te leren aanpassen aan de omgangsnormen van de groepen waar je bij hoort; op school, op je werk, binnen een vereniging en binnen je vriendengroep.

De Bounce methodiek is een integrale methodiek die professionals in staat stelt om een omgeving te creëren waarin mensen willen leren en kunnen uitgroeien tot de persoon die ze zijn.

De Bounce methodiek in een notendop

Bouncing betekent letterlijk terugkaatsen. In de methodiek wordt er door de leerling samen met een leidinggevende een aantal personen uitgezocht waarvan de leerling het accepteert wanneer die hem/haar bewustmaakt van bepaald gedrag wat niet overeenkomt met zijn/haar gestelde doelen. Dit groepje, het kunnen een paar docenten/leidinggevenden zijn, een paar familieleden en vrienden, noemen we het ‘dorp’. Telkens wanneer de leerling ‘stuitert’ vangen de dorpsleden hem/haar op, ze laten hem/haar niet ‘glippen’. De methodiek wordt een bepaalde tijd toegepast door de personen die op dat moment bij de leerling betrokken zijn. Op school zijn dat de gekozen professionals en vrienden, thuis de gekozen familieleden en vrienden.

Kern en uitgangspunt is dat de groep vrij van oordelen is. De leerling wordt voortdurend neutraal en behulpzaam bejegend, waardoor de leerling niet anders kan dan zijn/haar gedrag bijsturen in de goede richting. Zoals je merkt wordt er met de leerling niet veel gedaan, er wordt hoofdzakelijk gewerkt met de omgeving. De leerling zal daardoor het idee hebben op eigen kracht te handelen. Zo behoudt de leerling zijn/haar waardigheid.

Instructies, afspraken en ruggenspraak wordt van te voren met elkaar besproken en er vindt voortdurend overleg plaats met de regiehouder.

 

“.