Keurslijf of vrije vogel?

Heb je het gevoel dat je jezelf niet meer kunt zijn, verraad pleegt aan jezelf, jezelf als een vreemde in je eigen huis en/of werkomgeving voelt? Kortom: dat je jezelf in een keurslijf geperst voelt worden?

Heb je zelf al stappen ondernomen om verandering in deze situatie aan te brengen? Worstel je desondanks met dilemma’s, zoals bijvoorbeeld: hoe houd ik vast aan mijn veranderde levenswijze in de omgang met mensen die ik de moeite waard vind of om wie ik simpelweg niet heen kan?

Of heb je nog geen concrete stappen gezet maar wil je daarover eens in klein groepsverband praten om doelbewust tot actie te kunnen overgaan?

Onderga dan je leven als een constante reis, waarbij de uiteindelijke bestemming niet vast staat noch uitmaakt. Pas dan kom je los van alle “mitsen en maren”, die vaak keuzes vertroebelen of waardoor keuzes tot in oneindigheid van dagen worden uitgesteld.

 

Als je op een effectieve manier met deze dilemma’s wilt leren omgaan,

Je de anderen als personen de moeite waard vindt of niet om hen heen kunt én,

Je eigen waardigheid en die van de personen wil behouden én

betekenisvol wil reageren op de opvattingen van de ander én

de vaardigheid daartoe nog niet geheel beheerst:

 

Dan is de training basishouding iets voor jou!

 

De training “basishouding” wil vanuit een niet traditioneel maat­schappijbeeld vaar­digheden aanreiken en een bewustmakingsproces op gang brengen bij deelnemers zodat er een houding ontstaat die zowel in het persoonlijk leven als in de werksitua­tie ertoe leidt dat men komt tot gezamenlijk perspectief.

 

Inhoud training o.a.:

  1. Maatschappijbeelden
  2. Fases bewustmakingsproces
  3. Uitgangspunten basishouding
  4. Open en gesloten systemen
  5. Aspecten van dialoog als gespreksvorm
  6. Cultuur, leefstijl, landkaart, grondmotieven
  7. Diverse andere onderwerpen

 

Elke cursusdag zal bestaan uit een stukje achtergrondin­formatie, waarna aan de hand van ingebrachte situaties door de deelnemers de vaardigheid zal worden geoefend.

 

Werkwijze:   Inleidingen met gebruik van videofragmenten

Muziek­fragmenten, speeches, gedichten

Gesprekvormen (van debat, discussie naar dialoog)

Presentaties

Trainingen, praktische oefeningen

Casuïstiekbesprekingen n.a.v. ingebrachte situa­ties

 

Introductiecursus Basishouding (1 dag)

De introductiecursus is een leuke en leerzame kennismaking met alle ingrediënten waarin de 4-daagse Cursus Basishouding uitgebreid mee aan de slag zal worden gegaan.