“It’s better to light a candle then to curse the darkness”

Het accent van deze training ligt bij de mental shift. Ieder mens krijgt de normen en waarden van zijn omgeving expliciet aangereikt. Handelingen (communicatievormen en inhoud) worden gezien als cultuurhistorisch gevormd. Daardoor zijn deze gedragingen voor betrokkenen vanzelfsprekendheden. Voor het effectief functioneren is het van belang bewust gemaakt te worden van de normen en waarden.

In de cursus worden instrumenten aangereikt om bewustgemaakt te worden van de vanzelfsprekendheden, deze bespreekbaar te maken met als doel verhoging van de kwaliteit van de omgang tussen professionals onderling, van omgang tussen leerkrachten en kinderen, leerkrachten en ouders, de school en de buitenwereld.

24-uurs coaching:

Dialoga biedt 24 uurs coaching bij,

 • opvoedkundige dilemma’s in gezinssituatie en schoolsituaties
 • “moeilijke” gesprekken met je collega’s, baas, familie etc.
 • relatieproblemen
 • of wanneer je het even helemaal niet meer ziet zitten om wat voor reden dan ook…

Wanneer je jezelf in het volgende herkent:

Heb je het gevoel dat je jezelf niet meer kunt zijn, dat je verraad pleegt aan jezelf en voel je je een vreemde in je eigen huis of werkomgeving? Raak je in een werksituatie door hetgeen een collega zegt geïrriteerd, geëmotioneerd zodat je bijna niet meer inhoudelijk kunt reageren? Lukt het je niet om met je gesprekspartner op één lijn te komen? Ben je in een fase van je leven gekomen waarop je denkt: “Is dit alles?” Zit je klem tussen verschillende belangen? Kortom: Heb je jezelf in een keurslijf geperst?

De aanpak

Vastgeroeste denkpatronen (paradigma’s) kunnen een optimale ontplooiing van jezelf soms ernstig in de weg staan. Het vergt moed om jouw werkelijkheid onder de loep te durven nemen, je te realiseren dat die werkelijkheid subjectief is en om open te staan voor nieuwe inzichten en om deze nieuwe inzichten toe te laten en de plaats in te laten innemen van je oude, vertrouwde denkbeelden. Deze omslag die dan plaatsvind heet paradigmashift. Met mijn methode zal ik je helpen te komen tot die paradigmashift. In dit proces fungeer ik als coach die afwisselend activeert, provoceert, confronteert maar bovenal inspireert. Met je nieuw verworven denkwijze ga je gebruik maken van andere communicatietechnieken waardoor je in gesprekken niet blijft hangen in strijd maar kan komen tot gezamenlijk perspectief. Dit vereist echter oefening en tijdelijke permanente feedback.  Deze communicatietechnieken worden je aangeleerd en geoefend  tijdens de coaching.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het coaching aanbod bestaat uit twee delen.

A. Een beperkt aantal ( 2 á 3) persoonlijke ontmoetingen waarbij in de gesprekken:

 • de werkwijze van de methode die wordt gehanteerd aan je wordt uitgelegd
 • jouw hulpvraag wordt geformuleerd en de aanpak wordt besproken
 • de paradigma’s (het waarom van je huidige handelen) worden blootgelegd
 • reflectie op die paradigma’s, waarna er bewuste keuzes kunnen worden gemaakt voor het handelen
 • via rollenspellen oefen en train je je nieuwe denkwijze

B. De 24-uurs coaching in de praktijk:

 • elk moment wanneer er zich een dilemma voordoet en je twijfelt over de juiste manier om hiermee om te gaan, kun je met mij contact opnemen.
 •  dit kan per telefoon, whatsapp, sms, email, net wat voor jou het beste uitkomt.
 • ik zal je hierbij direct handvaten aanreiken om met de situatie om te gaan en een eventuele confrontatie in goede banen te leiden.
 • je staat er niet meer alléén voor, feedback is ten allen tijde bij de hand, hetgeen een positieve werking zal hebben op je gemoed.
 • Doordat je op deze manier “het ijzer kunt smeden als het heet is” en steeds feedback krijgt wanneer nodig zal dit een gunstige uitwerking hebben op de duur van de coaching.

 

referenties

lees de referenties van anderen onder het tabje Referenties