Op de blog delen wij graag onze ervaringen vanuit ‘real life’ situaties. Wij nodigen u uit om er op te reageren. Wanneer u zelf met een situatie zit waar u niet uitkomt, schrijf het op en plaats het op de blog. Wij zullen het vervolgens herformuleren zodat u in een nieuwe situatie met heldere en bruikbare tips beslagen ten ijs zult komen. Veel plezier!

De informatie op de blog is bedoeld voor mensen die de training Basishouding hebben gevolgd van de Bounce methodiek. De adviezen gaan uit van die context.