Welkom op de website van Dialoga

Dialoga is gespecialiseerd in:

  • Begeleiding en coaching van scholen (speciaal en regulier onderwijs)
  • Begeleiding en coaching van ‘probleem’-klassen (in speciaal en regulier basis-/voortgezet onderwijs)
  • Begeleiding en coaching van docenten
  • Individuele coaching (jongeren en volwassenen)

Dialoga heeft jarenlange ervaring binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) en het regulier basisonderwijs. Klassen die niet lijken te functioneren (de zgn. moeilijke klassen) worden onder begeleiding van Dialoga getransformeerd tot een hechte groep, die graag wil leren en waarbij onderwijsresultaten omhoog gaan.

Docenten die door Dialoga worden begeleid voelen zich geïnspireerd en hervinden het plezier in hun werk.

Dialoga reikt de vaardigheden aan waardoor je in staat bent om fundamenteel anders te communiceren, uitnodigend in plaats van oordelend. De aanpak van Dialoga is kortdurend, grondig en effectief en er wordt afwisselend gebruik gemaakt van de volgende vier technieken: stimuleren, confronteren, provoceren, inspireren.

Rik Tong Sang,

pedagogisch en onderwijskundig specialist

 

Wat is het doel van Onderwijs?

-Er wordt nog aan deze website gewerkt-